Paslaugos

Mūsų pagrindinis siekis yra teikti klientams visapusiškas ir kvalifikuotas teisines paslaugas. Mes rengiame teisines išvadas, sutarčių projektus, procesinius dokumentus teismams, taip pat įvairius kitus dokumentus ir raštus, atstovaujame savo klientus teismuose, kitose institucijose, derybose.

PRO BONO

Kontoros advokatai gali imtis neatlygintinai (pro bono) atstovauti klientus byloje, turinčioje esminę reikšmę asmens teisių ar įstatymų saugomų interesų užtikrinimui bei galinčių turėti įtakos teismų praktikos formavimuisi.