Atvejai, kada sutarties sąlyga dėl teismingumo bus laikoma nesąžininga

13. 08, 2010

Ne paslaptis, kad daugelyje sutarčių, kurias su vartotojais sudaro paslaugas teikiančios įmonės, yra nustatoma tipinė sutarties sąlyga, kad visi ginčai, kilę iš sutarties, nagrinėjami pagal paslaugos teikėjo buveinės vietą.